איחורים בהספקה

יום ב', 18 במרץ 2019

הלקוחות מתלוננים:

"יש קשיים ועיכובים  באספקות 

של מוצרים

שניקנו בסחר אלקטרוני"