ההי-טק ממשיך להוביל בשכר

יום ש', 7 בדצמבר 2019

על פי נותני הלמ"ס השכר הממוצע במשק בספטמבר עמד על 10,856 שקל, עליה של כ-4.6%, בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. בתוך כך, מספר המשרות במשק בחודש ספטמבר עמד על 3.7 מיליון, עלייה של כ-4% לעומת ספטמבר 2018.

בחודש ספטמבר, 34.2% מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע במשק. מנגד, 65.8% מכלל המשרות במשק היו בענפים בהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

ענף ההיי-טק ממשיך להוביל עם משכורת ממוצעת של 23 אלף שקל,  עלייה של 5.8% לעומת ספטמבר 2018. כמו כן, חלה עלייה של 5.6% במספר המשרות בתחום בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

התפלגות משרות ההיי-טק לפי ענף

 

מתוך נתוני השכר של הלמ"ס

מבין ענפי ההיי-טק השונים הובילו עובדי תחום המו"פ, עם שכר ממוצע של כ-26,216 אלף שקלים, ובתחתית נמצאים עובדי שירותי התקשורת, עם שכר ממוצע של כ-14,462.

השכר הממוצע לפי ענפים