סכסוך בלהבה משבש הכשרה למחשוב

יום ד', 25 ביולי 2018

עובדים בלהב"ה - הממשלתית המיועדת להביא  מידע המחשוב לבני הפריפריה כותבים במחאה למבקר המדינה  ומאשימים את הממשלה  בפעולה ללא שקיפות.

המכתב למבקר המדינה רצוף האשמות על מחדלי ניהול להב"ה . כמה דוגמאות:

"מדובר בשינוי מדיניות ללא התייעצות או הקשבה.

בתאריך 18/7/12 נשלח מכתב ובו הנחיות להכנת תוכניות עבודה רבעוניות כולל שינוי מדיניות קיצוני, לעומת המצב עד היום, מאז הקמת להב"ה – ראינו זניחת הילדים, הכנסת גורמים חיצוניים כולל גורמים מסחריים, התייחסות לכמות ללא כל התייחסות לאיכות

שינוי המדיניות נעשה ללא התייעצות או לפחות הקשבה למנהלים וגם לא לרשויות המקומיות – השותפות בתוכנית.

מסמך ההנחיות החדשות משקף יחס שלילי ומזלזל למנהלים ולמדריכים ·עד היום לא התקיימה ישיבת היכרות עם הממונה

. ·עובדי להב"ה המועסקים במכרז מ-2009 זכאים ל-5 ימי הכשרה ע"ח החברה המעסיקה. הממונה התבקש לאשר יום עיון ללהב"ה שימומן מתקציב זה, כפי שנעשה כבר בעבר. הוא סירב. ·המפגש היחיד עם הממונה התקיים דקות לאחר הודעת יוסי טובול, מנהל להב"ה, על עזיבתו.

הממונה הגיע במפתיע, בקושי הציג את עצמו, דיבר מספר דקות מועט ובחר בנקיטת שפה לא נעימה כלפי המנהלים. בתום דבריו הודיע שהישיבה התפזרה. כשראה שיוסי טובול ומנהלת נוספת שוחחו בחדר המנהלת, דרש להפסיק את השיחה וסילק את יוסי מהמרכז.

בנוסף, הוא נשאר במקום עד שאחרוני המנהלים עזבו. ·בחלק מהמרכזים הוחלפו לאחרונה המחשבים. לאחר הרכבת המחשבים וערב התקנת התוכנה עליהם – התקבלה הודעה שהמחשבים לא יותקנו ושיש להחזיר את המחשבים.. בתחילה נמסר שהסיבה היא תקציבית. אך לאחר לחצים הותקנו המחשבים.