סיכומים - היקף עיסקאות EXIT והנפקות בישראל ירד בשליש

יום ב', 31 בדצמבר 2018

סימנים להאטה בביקוש זר לחברות ה-Start-up-nation.

היקף עיסקאות  המכירה –EXIT– והנפקות בישראל ירד בשליש בסיכום שנת 2018 לעומת שנה קודמת.

כך לפי דוח מסכם של חברת היעוץ  PwC Israel,

ב-2018 בוצעו רכישות של חברות ישראליות בהיקף כספי של 4.9 מיליארד דולר ירידה ניכרת  לעומת 2017 שהסתכמה ב-7.4   מיליארד בשנת 2017.

השווי הממוצע של עיסקה ירד בשיעור של 24 אחוזים לעומת שנה קודמת

כלומר היה 81 מיליון דולר.

48 אחוז מהעיסקות הן במגזר  המחשוב והתוכנה.

במספר ההנפקות מובילים מדעי החיים פי 2.5 לעומת שנה קודמת.

בלטו אקזיטים בשתי חברות שאינן הי-טק: מכירת סודה סטרים ופרוטרום.במחצית הראשונה של שנת 2018.

כלומר שני אקזיטים מבין 58 עסקאות שבוצעו בתקופה זו הם שאחראים על מרבית הרווח.

כמחצית מכלל העיסקאות בוצעו עם חברות אמריקאיות.