פחות משרות פנויות

יום ב', 28 באוקטובר 2019
סימני ההאטה במשק מוצאים ביטוי גם בירידה יחסית בביקוש לעובדים מה שמכונה "משרות פנויות".
על פי נתוני המגמה של החודשים יולי-ספטמבר 2019 שמפרסמת בלמ"ס:
? ירידה של 2.2 אחוזים במספר המשרות הפנויות בשיעור שנתי.
? שיעור  המשרות הפנויות בממוצע הוא 46.3 אחוז  לעומת 68.3 אחוז בחודשים אלה בשנה קודמת.
? על פי נתונים מנוכי עונתיות ירידה משמעותית במספר המשרות הפנויות בענפי הבינוי והמסחר (רבעון שלישי 2019 לעומת רבעון מקביל בשנה קודמת).
-מבחינת הפריסה הארצית: ירידה בשיעור המשרות הפנויות בכל המחוזות.