מסלול להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות באנרגיה

יום ג', 19 בנובמבר 2019

משרדי הגנת הסביבה, הכלכלה והתעשייה והאנרגיה מכריזים  על הפרויקטים הזוכים במקצה השלישי של קרן המענקים המשותפת להתייעלות באנרגיה, במסגרתו יוענקו כ-62 מלש"ח לפרויקטים אשר יביאו לחיסכון באנרגיה ולהפחתת גזי חממה בתעשייה, רשויות מקומיות ובעסקים.

המענקים יינתנו ל-108 תוכניות הכוללות החלפת טכנולוגיות ישנות ולא יעילות בצריכת האנרגיה, במערכות חדשות וחסכוניות, כגון מערכות תאורת פנים וחוץ, מיזוג אוויר, משאבות חום, מערכות אוויר דחוס, ייעול תהליכי ייצור שונים ועוד. פרויקטים אלו צפויים להביא לחיסכון שנתי של כ-175 מיליון קוט"ש, המוערכים בכ-82 מלש"ח. חיסכון זה יגדיל את צמצום צריכת האנרגיה הצפויה ב-4% לעומת החיסכון במקצה הקודם של התכנית.

מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק מופעל על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.

מדובר בשיתוף פעולה של משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, האנרגיה והאוצר. המסלול תוקצב במסגרת החלטת הממשלה 542 (''הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק'') והחלטת ממשלה מספר 1403 ("תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית").

סך המענקים הכולל לתכנית הארבע שנתית עומד על כ- 300 מלש"ח אשר עתידים להביא למינוף השקעות בסך מוערך של כ- 1.6 מיליארד שקל בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר. בשנתיים האחרונות אושרו 190 בקשות בהיקף השקעות כולל של ככ-800 מלש"ח עם צפי לחיסכון שנתי של 220 אלף טון פליטות גזי חממה ולצמצום צריכה של כ-300 מיליון קוט"ש לשנה.

סה"כ התקציב למקצה של שנת 2019 הינו כ-62 מלש"ח.

במסגרת המקצה השלישי, הוגשו 158 בקשות.

מתוכן 108 בקשות עמדו בתנאי סף הנדרשים ונמצאו תקינות, בהיקף תקציבי של כ-62 מלש"ח במונחי מענק אשר מהוות מינוף פי 6 להשקעות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה והתייעלות באנרגיה.

פילוח של 108 הבקשות שאושרו:

56 בקשות של רשויות מקומיות בהיקף תקציבי של כ-41.5  מלש"ח, המהווים כ-67% מתוך היקף התקציב של הבקשות שאושרו במסלול.

2 בקשות הכוללות טכנולוגיה ישראלית חדשה.

50 בקשות של חברות מתחום התעשייה, המלונאות והמסחר.