נמשך הפיגור בלימודי המתמטיקה

יום ג', 8 באוקטובר 2019

שר החינוך היוצא/מפוטר נפתלי בנט מתגאה בהישגי התלמידים במתמטיקה בעקבות הרפומה שקידם בתחום זה.

למרבה הצעה נתונים בינלאומיים של מדידה משווה  שנערכים על ידי סוקרי פיז"ה
משאירים - עדיין - את ישראל הרחק מאחור .

מבחן פיז"ה (באנגלית: Programme for International Student Assessment, בראשי תיבות: PISA) הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך, המתקיים אחת לשלוש שנים, מאז שנת 2000. המחקר נערך על ידי מנהל החינוך של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD). במסגרת המחקר נבחנים בני נוער שגילם 15–16 הלומדים במוסדות (בתי ספר, פנימיות, חונכות ועוד).

 Spectator Index
Mathematics ranking of school students.
 
1. Singapore
2. Hong Kong
3. Macau
 
5. Japan
6. China
7. South Korea
10. Canada
16. Germany
23. Australia
25. Russia
26. France
27. UK
30. Italy
32. Spain
39. US
40. Israel
47. UAE
49. Turkey
56. Mexico
63. Indonesia
65. Brazil
 
(PISA)