הציון במתמטיקה לא מספיק

יום ג', 11 ביוני 2019
"הציון של ישראל לא מספיק".
למרות מאמצי ובעיקר הצהרות שר החינוך המופרש בנט אנו עדיין בתחתית הסולם במבחני PIZA  
הבינלאומיים.
ישראל במקום ה-40. יציבות והרעה קלה לעומת המצב בשנים קודמות 
 
Mathematics ranking
of school students
 
1. Singapore
2. Hong Kong
3. Macau
 
5. Japan
6. China
7. South Korea
10. Canada
16. Germany
23. Australia
25. Russia
26. France
27. UK
30. Italy
32. Spain
39. US
40. Israel
47. UAE
49. Turkey
56. Mexico
63. Indonesia
65. Brazil
 
(PISA)
מבחן פיז"ה (באנגליתProgramme for International Student Assessment, בראשי תיבותPISA) הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך, המתקיים אחת לשלוש שנים, מאז שנת 2000. המחקר נערך על ידי מנהל החינוך של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD). במסגרת המחקר נבחנים בני נוער שגילם 15–16 הלומדים במוסדות (בתי ספר, פנימיות, חונכות ועוד) במספר נושאי אוריינות לימודיים. המחקר בודק את רמת האוריינות של התלמידים בשלושה נושאים: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטיקה ואוריינות מדעים,