שכר המינימום בארצות שונות

יום ד', 20 בדצמבר 2017

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

אתר המחקר spectatorindex
 

מפרסם נתונים על שכר המינימום לשעה  בארצות נבחרות 

(בדולרים אמריקאים) 

 

 
Australia: $13.5
France: $11
Ireland: $10.4
UK: $10.1
Netherlands: $10.1
Germany: $9.9
Israel: $7.4
US: $7.2
Japan: $6.7
S Korea: $5.5
Saudi: $3.8
Argentina: $3.1
Turkey: $3
Poland: $2.9
Brazil: $1.5
China: $0.8
Russia: $0.5