פסיקה נגד אפליה לטובה של דואר ישראל

יום ד', 8 בינואר 2020
 
 
בפסק דין שניתן ב-6.1.20, חייב בית המשפט העליון  את מינהל המכס להחיל את הדין הנוגע לפיקוח על היבוא גם  על פעילותה של חברת דואר ישראל.
 
זאת, בעקבות עתירה לבג"צ שהגישו ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ואיגוד לשכות המסחר, באמצעות עורכי הדין שמואל גרוסמן ורועי גלעד,  בעניין ההעדפה הפסולה של חברת הדואר. העתירה הוגשה לבג"צ בתאריך 2.10.19 , מס' עתירה 6434/19.
 
על פי הנטען בעתירה, מינהל המכס פוטר את חברת דואר ישראל מכל הדרישות המוטלות על כל העוסקים ביבוא, לרבות  תשלום מיסי היבוא ודרישות שעניינן בטיחות השימוש בטובין.   
 
בעוד שמדינת ישראל, באמצעות מינהל המכס, אוכפת על כל העוסקים ביבוא את הדרישות החוקיות שעניינן להבטיח את בטיחות השימוש בטובין המיובאים  ותשלום מיסי היבוא, על פי פקודת המכס ודיני היבוא, היא פוטרת את חברת הדואר שבבעלותה מדרישות אלו. מדינת ישראל, באמצעות מינהל המכס מאפשרת לחברת הדואר שבבעלות המדינה "מסלול ירוק", בלתי חוקי, ביבוא, הפוטר אותה  מכל דרישה או בדיקה ממשיים, הנדרשים ונאכפים על כל העוסקים ביבוא שאינם חברת הדואר.
 
ארגון סוכני המכס ולשכת המסחר דרשו בעתירה  כי בית המשפט העליון יורה  להורות למדינה להפסיק את העדפתה הפסולה של חברת הדואר ולהחיל ולאכוף גם עליה את קיום הדרישות החוקיות ביבוא, על פי פקודת המכס ודיני היבוא, כפי שהן מוחלות ונאכפות על כל העוסקים ביבוא.
 
בדיון שהתקיים דרש בית המשפט כי המדינה תתחייב על מועד קרוב  שבו תופסק ההעדפה הפסולה ומינהל המכס יפעל באופן שוויוני כלפי כל העוסקים ביבוא, לרבות חברת הדואר.
 
ב"כ המדינה וחברת הדואר טענו תחילה כי אין באפשרותם להתחייב למועד מוגדר, כאמור, אך שופטי בית המשפט העליון לא הסכימו להצהרה כללית שאיננה תחומה בזמן. הדיון הופסק על מנת לאפשר לב"כ המדינה וחב'  דואר ישראל לבדוק את הדברים  ולחזור עם התחייבות למועד מוגדר ומחייב, להסדרה כוללת של היבוא על ידי חברת דואר ישראל והפסקת ההעדפה הפסולה.
 
עם תום ההפסקה, הצהירו והתחייבו ב"כ מינהל המכס וחב' הדואר כי המועד שהם מתחייבים עליו הוא ה-15.2.20, בעוד כחודש וחצי.
 
על יסוד התחייבותם שנרשמה בפני בית המשפט העליון, הסכימו העותרים למשוך את עתירתם תוך שמירת כל הזכויות, בהתאם ליישום המלא של התחייבות המדינה, כאמור.
 
אמיר שני, יו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים וסגן נשיא איגוד לשכות המסחר, שנכח בדיון, אמר כי אין לו ספק שמינהל המכס יישם את פסק הדין והחל מה-15.2.20, תוסר ההעדפה הפסולה של חברת דואר ישראל,  ותיושם אכיפה שוויונית של דיני היבוא על כל פעילות היבוא במדינת ישראל.