צפי התעסוקה נטו בישראל לרבעון הקרוב מצביע על ירידה ב-2 אחוז

יום ב', 7 בספטמבר 2020

 

 • סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup  נערך מדי רבעון כבר מעל 55 שנה, במטרה לאמוד את כוונות המעסיקים להגדיל או לצמצם את מצבת כוח האדם שלהם ברבעון הבא. הסקר הנוכחי התקיים במהלך חודשי הגל השני של מגפת הקורונה בישראל ותוצאותיו משקפות את השלכותיו של המשבר על שוק התעסוקה.  
 • תחזית הגיוס בישראל משתפרת ב-5% בהשוואה לרבעון הקודם בו התרחש הגל הראשון של הקורונה אך יורדת ב-7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
 • 16%מהנשאלים בישראל ענו כי לעולם לא יחזרו לאותה רמת העסקה שהייתה לפני פרוץ מגמת הקורונה
 • באזור הצפון נרשמה העלייה הגדולה ביותר בצפי ההעסקה – גידול של 10%
 • בתחום הבנייה נרשמה העלייה הגדולה ביותר בצפי ההעסקה - גידול של 17%
 • 1 מכל 4 מעסיקים שקיבל מהמדינה סבסוד או מימון עובדים ענה כי יחזיר את כל עובדיו למשרה מלאה
 • כ-1 מכל 5 מעסיקים  ענה כי יאפשר לעובדיו שירצו בכך לעבוד מרחוק באופן מלא,
  גמישות בשעות העבודה או מעבר לעבודה במשרה חלקית
 • מעסיקים גדולים צופים את קצב הגיוס החלש ביותר
 • בעולם כמעט מחצית מ-43 המדינות בעולם שנסקרו על ידי ManpowerGroupצופים גידול במצבות כוח האדם בתקופה שעד סוף דצמבר 2020.

מיכל דן הראל, מנכ"לית Manpower  ישראל:"לקראת תום רבעון קשה במיוחד עבור שוק התעסוקה, ניתן לומר כי ההתאוששות תהיה ארוכה ואיטית. עם זאת,  יש עליה מתונה אך ברורה בצפי התעסוקה של המעסיקים בישראל. כמו כן, ניכר כי המעסיקים והעובדים לומדים להסתגל למצב החדש, עם אימוץ אפשרויות מגוונות לעבודה, המפגינות גמישות תעסוקתית שבעבר הייתה שכיחה הרבה פחות"

המעסיקים בישראל מדווחים על תוכניות מוגבלות לגיוס

הערכות: 14% מהמעסיקים צופים ירידה בגיוס עובדים, 63%  צופים שלא יהיה שינוי ורק 12% מהמעסיקים צופים עלייה במצבת כוח האדם שלהם. לפיכך, צפי התעסוקה נטו בישראל עומד על 2%-.

'צפי תעסוקה נטו'  נגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, פחות אחוז המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'.

 

השפעת מגיפת הקורונה על שוק התעסוקה

על מנת להבין את השפעות משבר הבריאות העולמי על תחזיות התעסוקה שאלנו  את המעסיקים בישראל מספר שאלות:

 1. מתי אתם מצפים לחזור  לרמות העסקה של לפני תקופת מגיפת הקורונה ?

22% מהנשאלים ענו כי יחזרו לאותה רמת העסקה תוך 3 חודשים

14% מהנשאלים ענו כי יחזרו לאותה רמת העסקה תוך 4-9 חודשים

16% מהנשאלים ענו כי לעולם לא יחזרו לאותה רמת העסקה

27% מהנשאלים ענו שהם עדיין לא יודעים מתי יחזרו לאותן רמות העסקה

 

 1. במידה וקיבלתם סבסוד או מימון לעובדים מה אתם מתכוונים לעשות איתם ב3-6 חודשים הבאים:

27% מהנשאלים ענו כי יחזירו את כל העובדים למשרה מלאה

5% מהנשאלים ענו כי יחזירו את כל העובדים לעבודה בשעות מופחתות

7% יפטרו עד 25%

2% יפטרו  26-50%

1% יפטרו 51-99%

1% יפטרו את כולם (100%)

45% מהנשאלים ענו כי זה לא רלוונטי לגביהם

 

 1.  במהלך החצי שנה הקרובה כיצד יהיהמורכב כוח העבודה אצלכם בארגון ?

עובדים במשרה מלאה

16%-   ענו שיהיו להם יותר עובדים מהמצב הנוכחי

16% ענו שיהיו להם פחות עובדים מהמצב הנוכחי

61% –ענו כי  הכמות לא תשתנה מהמצב הנוכחי

7% לא יודעים

עובדים במשרה חלקית

4% ענו שיהיו להם יותר עובדים מהמצב הנוכחי

8% ענו שיהיו להם פחות עובדים מהמצב הנוכחי

33% ענו כי  הכמות לא תשתנה מהמצב הנוכחי

          54% לא יודעים

 

עובדי קבלן

2% ענו שיהיו להם יותר עובדים מהמצב הנוכחי

7% ענו שיהיו להם פחות עובדים מהמצב הנוכחי

26% –ענו כי  הכמות לא תשתנה מהמצב הנוכחי

65% לא יודעים

עובדים זמניים

2%ענו שיהיו להם יותר עובדים מהמצב הנוכחי

7% ענו שיהיו להם פחות עובדים מהמצב הנוכחי

18% ענו כי  הכמות לא תשתנה מהמצב הנוכחי

73% – לא יודעים

 

פרילנסרים/יועצים 

3% ענו שיהיו להם יותר עובדים מהמצב הנוכחי

4% ענו שיהיו להם פחות עובדים מהמצב הנוכחי

15% ענו כי  הכמות לא תשתנה מהמצב הנוכחי

79% – לא יודעים

 

 

 1.  בעקבות השפעת הקורונה האם אתם מתכוונים להציע לעובדים את האפשרויות הבאות? (התקבלו תשובות מרובות)

 

28%   מהמעסיקים ענו שיאפשרו לעבוד מהבית חלק מהזמן

19%   מהמעסיקים ענו שיאפשרו גמישות בשעות העבודה

15% מהמעסיקים ענו שיאפשרו לעובדים ללמוד ולפתח מיומנויות חדשות

4% מהמעסיקים ענו שיציעו לעובדים שלהם הטבות בריאות ורווחה

19% מהמעסיקים ענו שיאפשרו לעובדים לעבור לעבוד במשרה חלקית

19% מהמעסיקים ענו שיאפשרו לעובדים לעבוד מרחוק באופן מלא

48% אף אחד מאלה

 

צפי התעסוקה בחלוקה גיאוגרפית

מעסיקים בארבעה מתוך ששת האזורים צופים קיצוץ במספר העובדים בשלושת החודשים הבאים. תוכניות הגיוס החלשות ביותר לרבעון הקרוב מדווחות בדרום, עם צפי תעסוקה נטו של -5%. בה בעת, הצפי במרכז ובתל-אביב הוא -4%, ובירושלים -3%. עם זאת מעסיקים בצפון מדווחים על אופטימיות זהירה בתוכניות הגיוס, עם צפי של 10%+, כשבחיפה הצפי הוא +2%.

בהשוואה לרבעון השלישי של 2020, תוכניות הגיוס מתחזקות בארבעה מתוך ששת האזורים, כשבולטת במיוחד התחזקות של 23 נקודות האחוז בצפון. מעסיקים בתל-אביב מדווחים על עלייה משמעותית של 10 נקודות האחוז בצפי, והצפי בדרום ובחיפה משתפר ב-5 וב-4 נקודות האחוז, בהתאמה. בה בעת, מדיווחי המעסיקים בירושלים עולה שתוכניות הגיוס יישארו ללא שינוי, בעוד שתוכניות הגיוס במרכז יישארו יציבות יחסית.

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, התוכניות לגיוס עובדים נחלשות בחמישה מתוך ששת האזורים. ירידות משמעותיות של 16 ו-14 נקודות האחוז מדווחות בדרום ובמרכז, בהתאמה, והצפי לתל-אביב נחלש ב-12 נקודות האחוז. בה בעת, מעסיקים בצפון מדווחים על שיפור קל של 3 נקודות האחוז.

 

תשקיף תעסוקה נטו לפי ענף

מעסיקים בשלושה מתוך שבעת ענפי התעשייה צופים גידול במצבות כוח האדם ברבעון הקרוב.

תוכניות הגיוס החזקות ביותר מדווחות בענף הבנייה עם צפי תעסוקה נטו מואץ של +17%. בה בעת, בענף המסחר הסיטוני והקמעוני ובענף הפיננסים והשירותים העסקיים דווחו תוכניות גיוס בקצב איטי עם צפי של +2%ו-+1%, בהתאמה. אולם מעסיקים בענף המסעדנות והמלונאות מדווחים על תוכניות גיוס קודרות עם צפי של -21%, כשגם מעסיקים בענף הייצור מבוסס התעשייה ובענף הייצור מבוסס משאבי הטבע צופים קיצוץ במספר העובדים עם צפי של -6%ו-4%, בהתאמה. מעסיקים בענף השירותים האחרים מדווחים על קיפאון בגיוס, עם תשקיף של 0%.

תוכניות הגיוס בחמישה מתוך שבעת ענפי התעשייה מתחזקות בהשוואה לרבעון הקודם. מעסיקים בענף הבנייה מדווחים על שיפור חד של 27 נקודות האחוז, והצפי לענף הפיננסים והשירותים העסקיים מתחזק ב-16 נקודות האחוז. עליות של 9 ו-7 נקודות האחוז דווחו בענף הייצור מבוסס התעשייה ובענף המסחר הסיטוני והקמעוני, בהתאמה. עם זאת, תוכניות הגיוס נחלשות ב-8 נקודות האחוז בענף המסעדנות והמלונאות וב-2 נקודות האחוז בענף הייצור מבוסס משאבי הטבע.

מעסיקים בשישה מתוך שבעה ענפי התעשייה מדווחים על תחזיות גיוס חלשות יותר בהשוואה לרבעון האחרון של 2019. ירידה חדה של 31 נקודות האחוז, מדווחת בענף המסעדנות והמלונאות, ומעסיקים בענף הייצור מבוסס התעשייה מדווחים על ירידה של 17 נקודות האחוז. בה בעת ירידות בולטות של 10 ו-6 נקודות האחוז מדווחות בענף הייצור מבוסס משאבי הטבע ובענף הפיננסים והשירותים העסקיים, בהתאמה, אך מעסיקים בענף הבנייה מדווחים על עלייה ניכרת של 10 נקודות האחוז.

צפי תעסוקה עולמי

קרוב למחצית מהמדינות שנסקרו צופים גידול זהיר במצבת כח האדם ברבעון הבא

ManpowerGroup  ראיינה יותר מ-38,000 מעסיקים ב-43 מדינות וטריטוריות כדי לגבש תחזית של הפעילות הצפויה

מעסיקים ב-22 מתוך 43 המדינות והטריטוריות שנסקרו על-ידי ManpowerGroup  צופים גידול במצבות כוח האדם בתקופה שעד סוף דצמבר 2020.  מעסיקים ב-16 מדינות וטריטוריות צופים ירידה במצבות כוח האדם, ומעסיקים בחמש צופים קיפאון בפעילות הגיוס.

בהשוואה לרבעון השלישי של 2020, תחזיות הגיוס משתפרות ב-37 מדינות וטריטוריות, אך נחלשות בחמש, ונותרות ללא שינוי באחת. מעסיקים ב-41 מדינות וטריטוריות מדווחים על תוכניות גיוס חלשות יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, במדינה אחת הן נותרות ללא שינוי ובמדינה אחת - טורקיה - הן משתפרות. שוקי העבודה החזקים ביותר צפויים בטייוואן, ארצות הברית, טורקיה, יפן ויוון, ואילו תוכניות הגיוס החלשות ביותר מדווחות בפנמה, קוסטה-ריקה, דרום-אפריקה, קולומביה ובריטניה.