השכר בצמרת עולה בתחתית מדשדש

יום ה', 10 באוקטובר 2019

הלמ"ס:  סקר השכר השמנים משמינים הרזים נשארים רזים 

מסיכומי חודש יולי השנה עולה כי בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.8 אחוז בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019 , בהמשך לעלייה של 3.2 אחוז בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2019 .

 

בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-9.5 אחוז  בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019 , בהמשך לירידה של 4.2 אחוז  בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2019.

השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק/שירותי מידע  היה 21,134 שקל לחודש  

עם 6300 מועסיקם בתחום זה.