שכר המינימום

יום א', 9 בספטמבר 2018
The Sopectator International Index
 
מביא נתוני סקר על שכר המינימום בארצות שונות ובהן ישראל .
 
Monthly minimum wage,.
 
Luxembourg: €1922
Belgium: €1501
Netherlands: €1501
Ireland: €1461
France: €1457
Germany: €1440
UK: €1378
ישראל - 1140 לירה שטרלינג 
Slovenia: €790
Spain: €756
Malta: €720
Greece: €683
Portugal: €589
Turkey: €424
Poland: €409
Hungary: €332
Albania: €159