המשק היצרני ממשיך בהתרחבות - אך פחות...

יום א', 19 בינואר 2020

 

מדד דצמבר 2019  PMI INDEX DECEMBER

 

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.8% לעומת ערך של 52.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים גם החודש להימצא בהתרחבות בעוד חלק אחר נמצא בהתכווצות. החודש שב רכיב הביקושים ליצוא להתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש דצמבר 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

דצמבר

מדד

חודש

נובמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

51.8

52.8

1.0-

התרחבות

4

קו מגמה

52.0

52.1

0.1-

התרחבות

40

ביקושים מקומיים

53.7

56.6

2.9-

התרחבות

4

ביקושים לייצוא

49.1

53.0

3.1-

התכווצות

1

תפוקות ייצור

56.1

54.4

1.7

התרחבות

15

תעסוקה

49.4

48.7

0.7

התכווצות

2

מחירי חומרי גלם

42.9

42.4

0.5

התכווצות

6

מלאי מוצר מוגמר

51.0

52.8

1.8-

התרחבות

2

מלאי חומרי גלם

55.6

46.3

9.3

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

48.0

50.2

2.2-

התכווצות

1

זמני אספקה יבוא

47.7

42.2

5.5

התכווצות

6

זמני אספקה מקומי

51.2

49.6

1.6

התרחבות

1

 

 

השורה התחתונה: מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש דצמבר ב-1.0 נקודות לרמה של 51.8 נקודות. ירידה חלה הן בהזמנות ליצוא והן בהזמנות לשוק המקומי. רכיב התעסוקה מצביע מזה חודשיים על התכווצות בפעילות. מנגד, רכיב תפוקות הייצור עלה ב-1.7 נקודות לרמה של 56.1 נקודות.