האקזיטים - הסכום הגבוה ביותר לתקופה זו בחמש השנים האחרונות

יום ה', 4 ביולי 2019

 

  • סך האקזיטים במחצית הראשונה של 2019 רשם שיא של חמש שנים – 14.48 מיליארד דולר (או 7.58 מיליארד דולר ללא רכישת מלנוקס ב- 6.9 מיליארד דולר).  בהשוואה ל- 6.49 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2018 ו- 13.1 מיליארד דולר בכל 2018.
  • 23 עסקאות בטווח הסכומים של 100 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר בסך כולל של 1.89 מיליארד דולר – שיא בחמש השנים האחרונות.
  • שווי האקזיט הממוצע זינק לשיא של 116.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה.
  • ארבע הנפקות ראשונות לציבור בסך כולל של 231 מיליון דולר – החברות Fiverr  ו- Tufinהנפיקו בארה?ב.

סך האקזיטים במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו ב- 14.48 מיליארד דולר ב- 66 עסקאות הכוללות את רכישת מלאנוקס בידי Nvidia– מגה-אקזיט בסך 6.9 מיליארד דולר (העסקה טרם הושלמה).

ללא עסקת מלאנוקס, סך האקזיטים במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב- 7.58 מיליארד דולר. על אף הירידה הקלה במספר האקזיטים (הכוללים: רכישות, הנפקות ראשונות לציבור וביי-אאוט), מ- 73 ב-  H1/2018ל- 66 אקזיטים ב-H1/2019, חלה עליה משמעותית בשווי העסקאות, לסך של 14.48 ב- H1/2019, בהשוואה ל- 6.49 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב- 2018.

השווי הממוצע לאקזיט עלה במחצית הראשונה של 2019 ל- 116.6 מיליון דולר וכמעט הוכפל בהשוואה ל- 63 מיליון דולר בכל שנת 2015.

עו"ד שירה עזרן, שותפה במיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות': "במחצית הראשונה של שנת 2019, היינו עדים לגידול משמעותי בהיקף העסקאות הכולל, בעיקר עסקאות בשווי העולה על 100 מיליון דולר. אנו מזהים מגמה דומה בעסקאות הנמצאות כעת במשא ומתן. ניכר בעסקאות כי ישנו מגוון רחב של קונים, ובחלק מהמקרים, מחיר הרכישה אינו רק פונקציה של הערכת שווי הטכנולוגיה הנרכשת, אלא גם קביעת שווי המתבססת על רמות ההכנסות והרווחיות של החברה הנרכשת".

עזרן התייחסה גם למגמה של גידול במספר החברות שגייסו הון בהיקפים גדולים בשנים האחרונות וציפיות גבוהות של המשקיעים לתשואה משמעותית:  "העלייה בשווי האקזיטים עולה בקנה אחד גם עם הרחבת צבר החברות הבוגרות. מאידך, בשל הגידול המתמיד בהיקף ההשקעות, מוקדם להעריך האם החברות הללו יצליחו לעמוד בציפיות המשקיעים".

הדוח מציין כי 4 הנפקות ראשונות הושלמו ב-H1/2019, עם שתי חברות גדולות (Fiverr  ו-Tufin) שגייסו סכומים משמעותיים בהנפקה ראשונה לציבור בארה"ב.

עו"ד איתי פרישמן, שותף במיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' התייחס להנפקות: "שתי ההנפקות המוצלחות בארה"ב עשויות לעודד חברות ישראליות נוספות לבחון הנפקות ציבוריות ראשונות כערוץ אקזיט ונזילות. בדיקה של מגמות אלה בתקופה של שישה חודשים היא אומנם מוגבלת, אך אנו חשים כי מספר משמעותי של אקזיטים ב- H1/2019  מימשו את מודל ההשקעה עבור המייסדים והמשקיעים".

אקזיטים לפי גודל וסוג עסקה

עלייה נרשמה במספר האקזיטים בטווח הסכומים שבין 100 מיליון דולר ל- 1 מיליארד דולר אשר הגיע לשיא של 23  עסקאות (16בניכוי אקזיטים של חברות ציבוריות או חברות שנרכשו בעבר), בהשוואה ל- 18 עסקאות בכל שנת 2018 (או 16 עסקאות בניכוי אקזיטים של חברות ציבוריות או חברות שנרכשו בעבר).

סך האקזיטים של חברות פרטיות שזה האקזיט הראשון שלהם בטווח הסכומים של 100-250 מיליון דולר טיפס במחצית הראשונה של 2019 ל- 1.89 מיליארד דולר (בניכוי אקזיטים של חברות ציבוריות או חברות שנרכשו בעבר).

סך האקזיטים בטווח הסכומים של 250-500 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2019 עלה ל- 1.06 מיליארד דולר בהשוואה ל- 1.04 מיליארד דולר בכל שנת 2018.