המובילים בתלונות האזרחים - הביטוח הלאומי ודואר ישראל

יום ב', 24 ביוני 2019
התפלגות התלונות לפי הגופים הנילונים שלושת הגופים שהתקבלו עליהם מכתבי התלונה הרבים ביותר בשנת 2018 הם המוסד לביטוח לאומי עם 1101מכתבי תלונה, חברת דואר ישראל בע"מ 864 תלונות ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 826.
 
צוין כי מבחינת השירות לאזרחים משרד התחבורה הוא הגרוע ביותר .
 
 
מבקר המדינה מציין כי  בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה בשיעור התלונות המוצדקות.
 
שלושת הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם היה גדול מהשיעור הכללי של התלונות המוצדקות הם חברת דואר ישראל בע"מ 72.7 אחוז,   משרד הבריאות 61.1 אחוז ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 49.7 אחוז.
 
השיעור הכללי של התלונות המוצדקות מכלל התלונות שבוררו עד תומן בשנת 2018 הוא 35.2 אחוז.
 
ב-42.5 אחוז מהתלונות סיימה הנציבות את הטיפול לשביעות רצון המתלונן - בין משום שהתלונה נמצאה מוצדקת ובין משום שהתלונה באה על תיקונה. להלן היקף התלונות: