קידום חדשנות בענף הרכב

יום ד', 27 בפברואר 2019
advanced_1

קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לקידום יכולות טכנולוגיות של חברות תעשייתיות בענפי הרכב

תאריך אחרון להגשה 

17/03/2019

 

זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות, בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל, ומכון המתכות מזמינים חברות תעשייתיות בענפי הרכב להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. זאת במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

תאור 

תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן:

פיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, שיביאו להשגת בידול טכנולוגי. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה. 

אוכלוסיית היעד:

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי תעשיית הרכב ומפעלים המספקים מוצרים בקבלנות משנה לתעשייה זו. כגון: יצרני חלקי חילוף לתעשיית הרכב, יצרני גרורים ונגררים, יצרני סוללות ומצברים, יצרני מרכבים, ועוד.

מהו המענק שניתן לקבל?

פרוייקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ובשיתוף עם מכון המתכות, ויוגשו למסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו עד 70%  מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

הנושאים הכלולים ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות:

 • פיתוח מוצרים חדשניים בתחום חלקי חילוף לתעשיית הרכב
 • שיפורים מהותיים במוצרים קיימים 
 • שימוש בחומרים חדשים או תהליכים חדשים לשיפור תכונות המוצר
 • פיתוח נגררים מתקדמים המותאמים לתעשיות עם תנאי הובלה מבוקרים (כגון: המזון או הפארמה)
 • מו"פ תעשייתי למוצרים בתחום הסוללות לרכב 
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור
 • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות והפריון של מוצרים קיימים. 

 אופן הגשת הבקשות:

 • התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
 • הנחיות להגשת בקשה במסגרת מסלול הטבה מספר 36 א' - מו"פ בתעשיית הייצור (מופ"ת) - ראו סעיף מס' 3.

מועד אחרון להגשת בקשות:

17 במרץ 2019 בשעה 12:00 בצהריים.

*תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

אנשי הקשר לבירורים ושאלות:

 • רשות החדשנות: 

רונית אשל - ronit.eshel@innovationisrael.org.il

 • התאחדות התעשיינים: 

אורן גולן - oreng@industry.org.il