מאזן שלילי לסקטור העסקי

יום ג', 13 בנובמבר 2018
  • המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי הינו שלילי (ספטמבר לעומת אוגוסט)
  • מאזני הנטו בכל הענפים (למעט מלונאות) מראים על ירידה משמעותית (ספטמבר לעומת אוגוסט) ייתכן שהדבר נובע מכך שכלל החגים היו בחודש ספטמבר.
  • ממאזן הנטו השלילי בענף המסחר הקמעונאי ניתן ללמוד שמכירות המסחר גבוהות יותר באוגוסט מאשר בתקופת החגים.

המאזן הכולל המורכב משאלות המתייחסות לביצועי החברות בחודש ספטמבר לעומת אוגוסט, מראה על ירידה לעומת חודש קודם .

בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי המאזן הכולל חוזה בהסתברות של יותר מ-92 אחוז.

 

תעשייה

בתעשייה נמצא שמאזן הנטו המחושב על שאלת היקף המכירות תואם עם כיוון השינוי החודשי של מדד הייצור התעשייתי המתפרסם כל חודש על ידי הלמ"ס.

מאזן הנטו עלהיקף המכירות המתייחס לשינוי שחל בחודש ספטמבר לעומת אוגוסט מראה על ירידה משמעותית.

 

מצב העסק בחודש קודם לעומת החודש שלפניו

חודש דיווח

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

היקף הייצור (התפוקה)

-6.1

2.7

-0.3

3.8

-0.9

-13.7

היקף המכירות

-7.7

5.0

-1.2

0.7

1.5

-10.9

מספר המועסקים

-5.7

0.5

2.6

0.4

-1.5

-2.1

 

 מדדים נבחרים בענפי התעשייה לחודש דיווח (אחוזים)-

צפיות לעתיד, לגבי החודש הבא

חודש דיווח

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

ציפיות לשינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי

5.8

1.9

3.9

-4.5

-1.3

6.8

ציפיות לשינוי בהיקף ההזמנות ליצוא

6.9

8.2

8.1

1.2

4.7

8.6

ציפיות לשינוי בהיקף הייצור (התפוקה)

5.9

1.9

4.6

-5.9

-1.3

10.9

ציפיות לשינוי במספר המועסקים

2.4

1.3

4.7

0.6

0.1

2.4

 

מסחר קמעוני

במסחר קמעוני ניתן לראות שמאזן הנטו על היקף המכירות שבו נשאלים המנהלים על מכירותיהם ספטמבר לעומת אוגוסט הינו שלילי .

בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של שאלת המכירות חוזה בהסתברות של יותר מ-85% את כיוון השינוי של מדד הפדיון ממקורות מע"מ.

 מאזן נטו על היקף המכירות לעומת מדד פדיון ממקורות מע"מ

(נתונים מקוריים במחירים קבועים)

 

מצב העסק בחודש קודם לעומת החודש שלפניו

חודש דיווח

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

היקף המכירות

-12.5

13.9

-8.0

11.5

10.5

-6.5

 

מדדים נבחרים בענפי המסחר הקמעוני לחודש דיווח (אחוזים)

צפיות לעתיד, לגבי החודש הבא

חודש דיווח

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

ציפיות לשינוי בהיקף המכירות

16.1

8.0

11.3

13.9

0.3

8.6

ציפיות לשינוי במספר ההזמנות מספקים

8.6

5.7

10.0

12.4

-2.0

5.8

ציפיות לשינוי במספר המועסקים

2.9

3.0

6.7

4.7

0.8

-1.0

 

שירותים

בשירותים נמצא שמאזן הנטו של היקף המכירות לשוק המקומי (בענפי השירותים כ70% מההכנסות הן מהשוק המקומי) מתואם עם מדדי פדיון לענפי השירותים השונים ממקורות מע"מ (מדדים אלו חוברו למדד אחד על בסיס משקלים של שנת 2011).

ניתן לראות שמאזן הנטו על היקף המכירות שבו נשאלים המנהלים על מכירותיהם לשוק המקומי ספטמבר לעומת אוגוסט הינו שלילי.

בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של היקף המכירות לשוק המקומי חוזה בהסתברות של יותר מ-85% את כיוון השינוי של מדד הפדיון ממקורות מע"מ.