Innovation Festival 2019

יום א', 4 באוגוסט 2019
רשות החדשנות מזמינה יזמים/ות, להרשם ולהיפגש עם נציגי הרשות, כחלק מ-DLD Tel Aviv Innovation Festival 2019, וללמוד על מגוון התוכניות שלנו המספקות תמיכה ליזמים, לחברות בשלבים שונים ולבחון כיצד לייצר  שיתופי פעולה בינלאומיים.
 
רשות החדשנות היא הסוכנות המרכזית של ישראל לניהול התמיכה הממשלתית של המדינה במשאבי החדשנות. היא מופקדת על מדיניות החדשנות בישראל ויש לה שלושה תפקידים מרכזיים: תקצוב ומימון של פרויקטים ומוצרים בסיכון גבוה, יצירת תשתית לתמיכה בתעשיות מגוונות, ופיתוח כלים ותוכניות התואמות את צורכי התעשייה.
מסלולי הרשות רלוונטיים ליזם/ת הייטק בתחילת הדרך, סטרטאפ, חברה בוגרת, חברה ישראלית המעוניינת לחדור לשווקים חדשים בחו"ל ועוד - המבקשים לצמוח על בסיס חדשנות טכנולוגית.  
 
במסגרת פסטיבל DLD ניתן יהיה להכיר ולשאול את נציגי הרשות על מסלולי תמיכה שיכולים להיות רלוונטיים לכן/ם:
 
כל מפגש ימשך עד 20 דקות.
המפגש הינו קבוצתי.
ניתן להיפגש עם נציג מזירה אחת או שתיים, על פי בחירתכם/ן.
 
תשובות לגבי מועד הפגישה המדויק, ישלחו החל מה-19/8 ועד ל 10/9.

זירות רשות החדשנות שנציגיהן ייקחו חלק ב- DLD Tel Aviv Innovation Festival 2019 הן:

זירת הזנק - אחראית על מתן כלים ייחודיים לתמיכה ביזמים/ות וסטרטאפים, לפיתוח רעיון טכנולוגי חדשני החל משלב המו"פ הראשוני.

זירת חברות בצמיחה - אחראית על קידום ושימור התחרותיות וההובלה של חברות בשלבי צמיחה וחברות בוגרות, וכן על תכנית הפיילוטים.

המערך הבינלאומי - אחראי על יצירת גשרים לשווקים בינלאומיים באמצעות שיתופי פעולה במו"פ חדשני ומשיכת משקיעים אסטרטגיים זרים. הזירה כוללת מחלקות המתמקדות באמריקה, אסיה ואירופה.

הזירה החברתית-ציבורית - אמונה על מו"פ טכנולוגי שמטרתו להתמודד עם אתגרים בתחומים חברתיים וציבוריים, דוגמת יצירת פתרונות טכנולוגיים מתאימים לאוכלוסיות עם קשיים. כמו כן הזירה אמונה על הגדלה וגיוון של מעגל המועסקים בתעשייה עתירת הידע.

*הכניסה למתחם התחנה ולמפגשים היא חופשית, אך אינה מקנה כניסה לכנס, הכניסה לכנס היא למוזמנים ובאישור בלבד, דרך אתר DLD