תוכנית המענקים הראשונה של הסגר השני

יום ב', 2 בנובמבר 2020
 
סיוע עם הגבלת תקרה "צנועה" מאד לנפגעים.
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה שמחזור הפעילות שלהם נפגע ביותר מ-40% בספטמבר-אוקטובר. גג התמיכה 16 אלף שקל  מעבר למענקים צפויים אלה  באוצר עדיין לא יודעים כיצד ניתן יהיה לסייע לכ-100 אלף בעלי עסקים שנפגעו קשות ממשבר הקורונה
 
תוכנית מענקים המכונה "ראשונה" ראשונה המפצה על נזקי העסקים בסגר השני.
מגיעה בשיא למענק של עד 16 אלף שקל לעובד.
 
התוכנית מיועדת לעצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019. לפי התוכנית - עד פברואר הקרוב -  יכולים אלה שהפסידו כספים בעסקיהם מבין חצי מיליון העצמאים ו-104 אלף בעלי השליטה השכירים, להגיש בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים עבור תקופה זו. 
הסיוע הדו-חודשי יהיה עד לסכום של 15 (או 16)  אלף שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2.
למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר סך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית - 2018 או 2019 - לא עלתה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית, 2018 או 2019, עולה על 714 שקל. 
את הבקשה למענק ניתן להגיש עד ל-15 בפברואר 2020.  
 
פרטים לגבי הבקשות למענק ותנאי הזכאות ניתן לקרוא באתר רשות המיסים.
בינתיים החלו במשרד האוצר לדון כיצד ניתן יהיה לסייע, מעבר למענקים, לכ-100 אלף בעלי עסקים שניזוקו קשה ממשבר הקורונה ושחלקם נאלצו לסגור את עסקיהם.
כפי שפרוסם ב-SoftNews מבטיחים  כבר זמן רב  הכשרה מקצועית גם לענפי ההייטק השונים, כאשר גם במסגרת תוכנית זו יינתנו מענקים לנקלטים במקומות העבודה החדשים.
 
לבלי זיכרון -  בדוח האחרון  מציין מבקר המדינה על רשות המיסים בקורונה: פונים למענקים חיכו שעתיים בטלפון - 62% התייאשו.

מבקר על רשות המיסים בקורונה: פונים למענקים חיכו שעתיים בטלפון - 62% התייאשו