אין (כמעט) אפליה בשכר ובתנאים בהי-טק

יום ה', 6 בפברואר 2020

 

דעתך חשובה - תוצאות משאל קוראי SoftNews

בשאלה: האם בענפי ההי-טק קיימת אפליה לרעה של נשים בשכר ובתנאים?

רוב המשיבים חושבים כי אין הפליה, אך מיעוט לא מבוטל מעריכים שכן.

(במשאל הנוכחי לא שאלנו מהם הנימוקים של אלה  המרגישים/ות באפליה.)