גזברים לוועדת הכלכלה - המדינה לא משלמת בזמן

יום ד', 14 בנובמבר 2018
גזבריo לוועדת הכלכלה: המדינה לא משלמת בזמן ולא מקיימת את חוק שוטף פלוס 30; היו"ר כבל: המדינה היא העבריינית הכי גדולה ומייצרת אפקט שרשרת – אדאג שיהיו כללים ברורים לעמידה בחוק
 
בדיון שיזמו ח"כ פולקמן וח"כ פדידה עלו קשיים ביישום חוק שוטף פלוס 30 במשרדי הממשלה; גזברי הרשויות: צריך חוזה מחייב לתשלום בנינו לבין המדינה; החשבונאי הראשי: העיכובים נובעים ממחלוקת מקצועית וכמעט ולא מבעיות חשבות; ח"כ פולקמן קרא למרכז השלטון המקומי לפנות לוועדה ולמשרד הפנים כדי לטפל בנושא
 
ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, המשיכה את המעקב אחר יישום חוק מוסר תשלומים לספקים. לבקשת ח"כ רועי פולקמן וח"כ לאה פדידה דנה הוועדה בטענה כי אי העברת כספים מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי פוגעת ביישום החוק. ח"כ פולקמן פתח את הדיון ואמר כי לפי החוק שאושר בוועדה הרשויות צריכות לקבל את התשלום מהגורמים המממנים, בעיקר המדינה, עד 60 יום לאחר שהעבירו את החשבונית. הוא הזכיר כי בכל מקרה הרשות חייבת לשלם תוך 150 יום. ח"כ פדידה אמרה כי מי שלא עומד בתשלומים זה דווקא משרדי הממשלה, והזכירה את משרד החינוך שמעכב תקציבים לבניית מוסדות חינוך שהרשויות כבר ביצעו.
 
החשבונאי הראשי של משרד האוצר, עוזי שר, טען כי מה-1 בינואר 2019 תיכנס לתוקף הוראה חדשה שאמורה לטפל בהעברת המסמכים וקבלת מפרעות. הוא הוסיף כי עיכובי התשלומים נגרמים בעיקר בגלל בעיות מקצועיות וכמעט ולא בתחום של החשבות. מנכלת אגף הבינוי במשרד החינוך, אילנית שושני, אמרה מנגד כי האוצר עצר תקציבים למשרד וכרגע יש 175 מיליון שקל של תשלומים שלמשרד אין מקורות כדי להעביר לרשויות. היא ציינה כי זה משבר שקורה כל סוף שנה. היו"ר כבל אמר כי יש ראשי רשויות שלפעמים משלמים על כך בתפקידם, כי הציבור לא מבין איך המערכת עובדת. ח"כ איתן ברושי אמר כי הבעיה היא באוצר, שבונה תקציב מתוך הנחה שחלקו לא יבצוע, וכאשר יש ביצוע הוא בלחץ כי הוא נכנס לגרעון. לדבריו, האוצר אחראי למוסר התשלומים הירוד, אם הם היו משלמים בזמן לא הייתה בעיה.
 
היו"ר כבל אמר כי אין ספק שהמדינה היא העבריינית הכי גדולה, ומייצרת אפקט שרשרת, והוסיף כי ידאג שיהיו כללים ברורים לעמידה בחוק. היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד אתי בנדלר, הזכירה כי הדיון היה מתייתר אם שר האוצר היה עומד בדרישות החוק וקובע הוראות לדיווח לוועדה על יישום החוק. סמנכ"ל הכלכלה של המרכז לשלטון מקומי, איתי חוטר, אמר כי יש מכלול של בעיות שמובילות לעיכוב בתשלומים בהן חוסר אחידות בין משרדי הממשלה. לדבריו, מאז אישור החוק התלונות מהגזברים רק הולכות ועולות. ח"כ פולקמן אמר בתגובה כי התלונות עלו מאחר והגזברים צריכים עכשיו לשלם בזמן.
 
בעיה נוספת שעלתה בדיון היא שמערכת התשלומים הממשלתית, מרכב"ה, נפתחת רק בסוף השנה. גזבר מועצת באר שבע, תומר ביטון, אמר כי הבעיות ייפתרו רק אם יהיה חוזה מחייב בין המדינה לרשויות, בו יהיה הנחיות ברורות לשני הצדדים. סמנכל תשתיות בהתאחדות בוני הארץ, גרא קאושנסקי, אמר כי בסוף הקבלנים נפגעים ואף אחד מהם לא יכול לדחות את תשלומי המע"מ או המס שלו.