המיקום הישראלי ברשימת מקבלי הנובל

יום ג', 14 בינואר 2020

יש מקום לסיפוק - אין מקום להגזמות. ישראל במקום טוב  ברשימת מקבלי פרס נובל אך יש טובות ממנה...

The Spectator Index
Nobel prizes.
 
US: 377
UK: 130
Germany: 108
France: 70
Sweden: 32
Japan: 27
Canada: 26
Switzerland: 26
Russia 25
Austria: 21
Netherlands: 21
Italy: 20
Poland: 14
Denmark: 13
Norway: 13
Hungary: 13
Australia: 12
Israel: 12
Belgium: 11
India: 10
South Africa: 10
China: 8
Spain: 8