מקום טוב בחדשנות

יום ג', 10 ביולי 2018
 
 

Innovation, 2018.

1. Switzerland 2. US 3. Israel

4. Finland 5. Germany 8. Japan

12. UK 17. France 18. S Korea

28. China 29. India 31. Indonesia

34. Italy 40. Saudi 49. Russia

60. Pakistan 66. Iran 69. Turkey

85. Brazil 86. Ethiopia 112. Nigeria

132. Venezuela