דוח חדש על ישראל בין המדינות המפותחות

יום ו', 6 ביולי 2018

דוח ארגון המדינות המפותחות  OECD

על ישראל לשנת 2018::

עוצמה בצמיחה אך פריון עבודה נמוך, שעורי עוני גבוהים, תשתיות בפיגור וחינוך לא מספק.

"התחזית המצוינת של היום מציעה לישראל הזדמנות ייחודית להתכונן לאתגרי העתיד, על ידי נקיטת צעדים להגברת הפרודוקטיביות, לשיפור הלכידות החברתית ולהבטחת איכות חיים גבוהה לכלל הישראלים", אומר דו"ח חדש שפרסם בימים אלה ארגון OECD.

"שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה, רמת ההשכלה והמיומנות נותרו נמוכים עבור ערביי ישראל וקבוצות החרדים היהודיים, התורמים לשיעורי העוני הגבוהים בישראל ולפרודוקטיביות נמוכה. השתלבות טובה יותר של קבוצות חברתיות ושל קבוצות עבודה, המייצגות מחצית מהאוכלוסייה עד אמצע המאה, היא מכרעת."

"רפורמה בתחום תקנות ופיקוח על המוצר ושיפור תשתיות וחינוך צריכים להיות בלב תוכניות הרפורמה המבנית בעתיד כדי להגביר את הפרודוקטיביות ולשפר את התמונה הכללית".

"שיפור ההכשרה והחינוך של ערביי ישראל ושל החרדים יהיה חיוני לשיפור ההזדמנויות הכלכליות שלהם ולהגברת הצמיחה בעתיד. רפורמות והשקעות ציבוריות נוספות בחינוך יפתחו את כישוריהם, ויאפשרו להן למצוא משרות בשכר גבוה במגזרים בעלי ערך מוסף גבוה."

"טיפול מואץ בגירעונות התשתית הגדולים של ישראל, במיוחד בתחבורה הציבורית, יקטין את גודש הכבישים הרב של המדינה ואת איכות האוויר הירודה, תוך שיפור הנגישות לשוק העבודה, במיוחד עבור קבוצות מוחלשות המתגוררות באזורי פריפריה. תשתיות טובות יותר באזורים חלשים, ובמיוחד בערים הערביות, ישפרו את סיכויי העבודה והרווחה."

התחזקות נוספת בשוק התחרות בשוק תגדיל את התפוקה ופריון היצור הנמוכים בעיקר במגזרים מוגנים."