ממשלה - מעתה ניתן לבצע שורת פעולות ותקשורת באמצעות האינטרנט

יום ב', 4 בדצמבר 2017

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

ענף רישום מקרקעין שהיה בפיגור בישראל לעומת ארצות מתקדמות במערב – עובר התחדשות.

החל מימים אלה ניתן לבצע  שורת פעולות  ותקשורת באמצעות  האינטרנט.

האתר:

- justice.gov.il

כך למשל הצהרה על מסמכי רכישה ומכר ניתן מעתה לבצע במקוון בלבד.

עתה כולל השירות המקוון מגוון רחב של תחומים. ביניהם :

·         הפקת נסח טאבו

שירות זה מאפשר הזמנת נסח רישום מפנקסי המקרקעין.

·         הגשת בקשה לרישום/ביטול הערת אזהרה באופן מקוון

שירות חדש: רישום/ביטול הערת אזהרה באופן מקוון.

·         רישום שכירות או העברת שכירות

שירות זה מאפשר לרשום עסקה במקרקעין כאשר המדובר בזכות שכירות. באפשרותכם לרשום שכירות ראשונה במקרקעין או העברת זכות שכירות הרשומה בפנקסי המקרקעין.

·         רישום מכר

שירות זה מאפשר לרשום העברת זכויות בעלות במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין.

·         הפקת קבצי בית משותף באופן מקוון

שירות חדש באגף לרישום והסדר מקרקעין: הזמנת מסמכים סרוקים מתיק בית משותף באופן מקוון.

·         תשלום אגרות באמצעות שירות התשלומים הממשלתי

באתר שירות התשלומים הממשלתי מתבצע תשלום בלבד על שירותים הניתנים בכל יחידות האגף לרישום והסדר מקרקעין - לשכות רישום המקרקעין, לשכות המפקחים על רישום המקרקעין ולשכות הסדר המקרקעין.