תיקון טעות

יום ג', 29 בינואר 2019
תיקון טעות

בניוזלטר האחרון פורסם מאמר של ד"ר הראל מנשרי, בנושא סין.

בתמונה בניוזלטר מופיע מישהו אחר שאינו ד"ר מנשרי..

להלן תמונתו ואנו מתנצלים על הטעות.

×?×?×¦× ×? ×?×?×?× ×? ×¢×?×?ר ×?×¨× ×? ×?נשר×?