גוברת מגמת מיקור חוץ בלוגיסטיקה

יום ב', 8 במאי 2017

"אין כל כדאיות לעסק בינוני או קטן לקיים בעצמו ולעצמו מערך שלם של לוגיסטיקה על כל הכרוך בכך מבחינת המחשוב, הטיפול בכל שלבי היצוא והיבוא, אחסון תובלה ואספקה" - אומרים  חן גולדנר - סמנכ"ל לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, וסנדי פרנג'י - מנהל השיווק של חברת "פריץ". החברה הקימה באחרונה מערך מיוחד לטיפול של מיקור חוץ  בחברות אלה (TPL).

מנהל השיווק של החברה סנדי פרנג'י מסביר כי אין כדאיות ללקוח בינוני וקטן להחזיק בעצמו את כל הנדרש לצורכי ניהול שרשרת האספקה שלו ובכלל זה מחסנים, עובדים מסוגי התמחות שונים, שירותי וציוד הובלה, מערכת מחשוב ועוד. כל העול הכספי הקשור בתקורות והוצאות קבועות המכבידות על העסק עם שינויים בהיקף הפעילות שלו, נחסך עם העברת המשימות המשתנות הללו למיקור חוץ שלרשותו היקפי אחסון, תפעול, ניהול ומחשוב גמישים ומשתנים בהתאם לצורכי הלקוח.

 

בדיקות העלו כי על ידי העברת הטיפול בכל התחומים הללו לחברה מתמחה ובעלת אמינות וניסיון כמו "פריץ", יכולה החברה לחסוך כ-30% עד 40% בעלויות ולהתמקד טוב יותר בתחום הליבה שלה. חברת "פריץ" מבצעת את כל השירות האמור לעיל בכוחות עצמאיים, תוך שותפויות במידת הצורך עם גורמים מתמחים. כך למשל, שירות התובלה מדלת לדלת מתבצע על ידי חברת בת "מובילי דרור" המפעילה 200 כלי רכב וחברת "לבנון קוגן" המתמחה בכל מרכיבי פעילות הרכש והמימון.