עד כמה אנו פטריוטים

יום א', 11 באוגוסט 2019
אנו הישראלים פחות פייטרים ממה שנראה בהודעות פטריוטיות שונות.
מחקר חברת גאלופ (האמינה בדרך כלל)
מעלה תמונה בינונית למדי לגבי אחוז האוכלוסיה הבוגרת המוכן להלחם למען המולדת:
 
Willing to fight for their country
 
Morocco: 94%
Pakistan: 89%
Vietnam: 89%
India: 75%
Turkey: 73%
China: 71%
Indonesia: 70%
Israel: 66%
Russia: 59%
Nigeria: 50%
Brazil: 48%
US: 44%
Canada: 30%
Australia: 29%
France: 29%
UK: 27%
Italy: 20%
Germany: 18%
Japan: 11%
 
(Gallup)