שיפור במוסר התשלומים של המדינה לעסקים קטנים ובינוניים

יום ב', 7 באוקטובר 2019
שיפור במוסר התשלומים של מוסדות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים
מסקר של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה עולה כי מאז כניסת חוק מוסר התשלומים לתוקף, נראה שיפור בממוצע ימי הפיגור בתשלום של המגזר הציבורי לעסקים קטנים ובינוניים.
 
עם זאת העסקים שלקוחותיהם הן רשויות מקומיות טוענים כי ברוב הפעמים אלה לא עומדות בתשלומים בזמן
 
יש עתה  27 ימי פיגור, לעומת 37 ימי פיגור בשנת 2017 לפני כניסת חוק מוסר התשלומים לתוקף. כך עולה מסקר לשנת 2019, שנערך על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.
 
מהסקר עולה כי לרשויות מקומיות מוסר התשלומים הירוד ביותר עם 32 ימי פיגור, בעוד שבחברות ממשלתיות הממוצע הוא 29 ובמשרדי ממשלה הממוצע הוא 23 ימים.
 
על פי הסקר, 61% מהעסקים שלקוחותיהם הן רשויות מקומיות טוענים כי הם לרוב, או אף פעם, לא עומדים בתשלומים בזמן.
 
חוק מוסר התשלומים שנכנס כאמור לתוקף בשנת 2017 קובע כי בעסקאות שאינן עבודות בנייה הנדסאיות, מחויבות רשויות ממשלתיות לשלם לספקים בתוך 45 ימים לכל היותר מיום המצאת החשבון על ידי הספק. במקרה של עבודות בניה הנדסאיות, תשלום התמורה אמור להתבצע תוך 85 ימים לכל היותר.
בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מציינים כי לקוחות שדוחים תשלומים פוגעים בעסקים שנאלצים לממן את תקופת הדחייה, ובמיוחד בעסקים קטנים ובינוניים, שלצד יכולת נמוכה לספוג ימי אשראי ארוכים, סובלים גם מתנאי אשראי בנקאי נחותים לעומת עסקים גדולים.