תלמידי ישראל מפגרים במידע-מדע

יום ד', 22 בינואר 2020
האתר ורשת הידע הבינלאומית The Spectator Index
מפרסם את דירוג מבחני ידע במידע/מדע  בקרב בני 15.
ישראל במקום גרוע (לצערנו).
 
Science ranking of 15 year old students.
 
1. Singapore
2. Japan
3. Estonia
 
7. Canada
10. China
11. South Korea
14. Australia
16. Germany
17. UK
24. Norway
25. US
27. France
30. Spain
32. Russia
34. Italy
40. Israel
46. UAE
52. Turkey
61. Mexico
62. Indonesia
63. Brazil
 
(PISA)
מבחן פיז"ה הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך, מאז שנת 2000. המחקר נערך על ידי מנהל החינוך של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. במסגרת המחקר נבחנים בני נוער שגילם 15–16 הלומדים במוסדות במספר נושאי אוריינות לימודיים