תכניות מופ וחדשנות בתחום הפלסטיקה

יום א', 28 באוקטובר 2018

קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות בתחום הפלסטיקה והפולימרים

תאריך אחרון להגשה 

29/11/2018
 
זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות ואיגוד מוצרי צריכה ובנייה בהתאחדות התעשיינים, מזמינים חברות תעשייתיות להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות, שיבוצעו בשיתוף עם מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל. 
 
 
תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן
פיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכים, בתחום הפולימרים, הפלסטיקה והגומי. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה. להלן מפורטת רשימת תחומים בהם הקול הקורא מתמקד.
 
קהל היעד
חברות תעשייתיות מכל הענפים, המייצרות מוצרים באמצעות תהליכים וטכנולוגיות מתחום החומרים הפולימריים, פלסטיקה וגומי, או חברות תעשייתיות המעוניינות לפתח מוצרים ותהליכים מתחומים אלה.  
 
מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל
מרכז הפלסטיקה והגומי הינו מכון מחקר תעשייתי, עצמאי ובלתי תלוי, העוסק במחקר ופיתוח יישומי, ומתמחה בפרויקטים בתחום הפולימרים, הפלסטיקה והגומי לתעשיות שונות. למכון תשתית ידע רחבה, מעבדות מתקדמות וניסיון רב בפרויקטי מו"פ עם התעשייה.
   
מה המענק שניתן לקבל?
פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו למסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור) ברשות החדשנות, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו יכול להגיע עד 70%, בפטור מתמלוגים, מתוך הוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.
 
תחומים עיקריים להגשת בקשות:
 
1. תהליכי עיבוד מתקדמים בחומרים פלסטיים
 
 • שיטות חדשניות לחיבור ולחיתוך פלסטיק
 • תהליכים וטכנולוגיות ייצור של הכפלת ננו-שכבות בתהליכי אקסטרוזיה
 • חומרים פולימריים להדפסה תלת-ממדית
 • פיתוח בתהליכי additive manufacturing
 • אופטימיזציה של תהליכי עיבוד פולימרים בעזרת סימולציות ממוחשבות מתקדמות
 
2. טכנולוגיות מתקדמות לאריזה ותאימות אריזות למזון
 
 • פיתוח תוספים ופולימרים לאריזה אקטיבית 
 • יישום ביו-מתכלים באריזות חכמות 
 • שיטות מחזור של פלסטיק ממוצרי אריזה למוצרים בני קיימא 
 • שיטות חדישות לאפיון תאימות אריזות למגע עם מזון
 
3. פיתוח חומרים פולימריים למגוון יישומים   
 
 • ציפויים פולימריים בעלי תכלית פונקציונלית/אקטיבית
 • מערכות פולימריות ליישומים אלקטרוניים וסולריים 
 • טכנולוגיות ייצור של הכפלת ננו-שכבות בתהליכי אקסטרוזיה 'חכמה' יריעות ומשטחים פונקציונליים 
 • פיתוח חומרים פלסטיים מסתגלים אופטית, דוגמת polymer photonic crystals ואחרים
 
4. חומרים מרוכבים וננו-מרוכבים
 
 • פיתוח יישומי ננו-טכנולוגיה עם תרמופלסטיים ותרמוסטיים ליישומים הנדסיים
 • טכנולוגיות חומרים מרוכבים מבוססי התך חם - HOT MELT
 • מרוכבים וננו-מרוכבים בהדפסה תלת-ממדית
 
5. ביו-רפואה: פולימרים וטכנולוגיה
 
 • פיתוח טכנולוגיות פולימריות לרפואה רגנרטיבית
 • פיתוח תשתיות חדשות לייצור מיקרו-חלקיקים לשחרור מושהה של תרופות 
 • פיתוח פולימרים חדשים מבוססי אסטקסנטין מאצות וגם מבוססי אבני בניין ממקורות צמחיים עבור אנקפסולציית תרופות, ותשתית הנדסית לפיתוח מוצרים ושתלים רפואיים
 
מועד אחרון להגשת בקשות
29 בנובמבר, 2018, בשעה 12:00 בצהריים.
 
יצירת קשר
לבחינת הגשת בקשות במסגרת הקול הקורא, ניתן לפנות: