הפתרון לפיקוד משטרה אמין

יום ב', 3 בדצמבר 2018

הפתרון המומלץ נוכח הביקורת על המשטרה

הממשלה תמנה מפקדים מדגם חדש