תוצאות משאל מתי להחליף סמארטפון

יום א', 10 בספטמבר 2017

לנוכח שטפון ההכרזות על סמארטפונים חדשים כולל איפון 5  השאלה היא מתי להחליף?

להחליף סמארטפון אחת לשלוש שנים או יותר - 50 אחוז מהמשיבים 

להחליף סמארטפון אחת לשנתיים - 50 אחוז מהמשיבים 

להחליף סמארטפון כל שנה - אפס אחוז מהמהשיבים