הביטוח הלאומי - העוני בישראל ברמות שיא

יום ד', 1 בינואר 2020
הדוח הנוכחי של הביטוח הלאומי על מצב העוני בישראל מצביע על מצב חברתי-כלכלי של דריכה במקום.
 
הדוח מציין כי על פי סקרי ההוצאות של הלמ"ס בשנים 2009 עד 2013 פחתו שיעורי העוני של ילדים, נפשות ומשפחות באופן ניכר ומאז הם מדשדשים עם רמת עוני גבוהה, הן בהסתכלות היסטורית והן בהשוואה בין-לאומית.
 
תוך כדי כך הוחמרו ממדי העוני של אזרחים ותיקים – שיעור משפחות האזרחים הוותיקים החיות בעוני עלה, בעוד שעד 2017 חומרת העוני בזקנה הייתה נמוכה משמעותית משל יתר האוכלוסיה.
 
ב-2018 זינקה חומרת העוני (מדד FGT) לראשונה באופן חד והתקרב לחומרת העוני הכללית.
 
מאז הצטרפות ישראל לארגון ה-OECD ב-2009 מצב העוני לאחר התערבות המדינה באמצעות
מיסוי פרוגרסיבי ותשלומי קצבאות, לא ממש השתפר אלא נשאר בין הגבוהים ביותר בהשוואה בין-
לאומית.
 
מצב העוני הכללי נשאר מן הגבוהים ב-OECD ובקרב ילדים המצב אף החמיר במונחי
ההכנסה הפנויה.  התרשים להלן מצביע על המיקום הגבוה - הלא מכובד - של ישראל באי שוויון בהכנסה הפנויה  לעומת ממוצע OECD הנמוך יותר ובקרבה מביכה לארצות הברית ולתורכיה .