תחזית להאטה בצמיחה ב-2020

יום א', 16 בפברואר 2020

יותר מצטרפים נוספים להורדת תחזית הצמיחה של המשק הישראלי לשנת 2020.

כל התחזיות נמוכות מההצהרות המהיבות שהשמיע ראש הממשלה נתניהו בנושא זה.

בראש, היועץ הכלכלי הרשמי של הממשלה.  בבנק ישראל מעריכים כי תחול האטה מסוימת בקצב הצמיחה בשנה הקרובה. חטיבת המחקר בבנק ישראל הנמיכה את תחזית הצמיחה למשק וצופה כי ב-2020 הצמיחה תעמוד על 2.9%, לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של 3.2%. התחזית כוללת השפעה של תחילת הפקת הגז מלווייתן, שלהערכת הבנק תתרום 0.3% לתוצר בשנת 2020.
 
"בשנת 2021 צפויה עלייה בצמיחה לשיעור של 3.2%", אמר הנגיד אמיר ירון במסיבת עיתונאים. "האינפלציה צפויה לעלות בהדרגה ולהסתכם ב-1% ברבעון הרביעי של 2020 (נמוך מהתחזית הקודמת) וב-1.4% בסוף 2021. לאור ההתפתחויות באינפלציה, בשער החליפין ובכלכלה העולמית, חטיבת המחקר מעריכה שהריבית תיוותר ללא שינוי, אך ציינה שייתכן גם שיהיה צורך להפחית את הריבית במהלך השנה הקרובה". להערכת חטיבת המחקר כי הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 0.25% או 0.1% בעוד שנה.
גם תחזית חברת פסגות מדברת על  צמיחה של 2.6%, וזה לפני נזקי הקורונה.
 
מדד הסנטימנט של פסגות וכלכליסט למצב הצרכן הישראלי ברבעון הרביעי של 2019 ירד בכ?3% מרמה של 40.2 נקודות לכדי 39 נקודות.
 
במקביל מעריכים בפסגות שרכיב שוק העבודה ממשיך להאט על רקע מיצוי השוק המקומי, וזאת על אף ירידת שיעור האבטלה בדצמבר אל מתחת ל?3.4%. בפסגות אומרים ששיעור האבטלה יציב זה כשנה וחצי ועומד על 4% בממוצע, בעוד שקצב הגידול השנתי במשרות שכיר ממשיך להאט. "באופן טבעי, גם אם כרגע נתוני הצריכה עדיין חזקים, האטה בשוק העבודה תוביל לבסוף גם להאטה בצריכה, מה שיבוא לידי ביטוי באופן מיידי במדד הסנטימנט", מסבירים בפסגות.
 
במקביל התפרסמו גם הערכות "צנועות" של האוצר וארגון ה-OECD לגבי הצמיחה הצפויה במשק 
 
צילום: בלומברג