דחיה בלוחות הזמנים ליצרנים, ליבואנים, ולתאגידי מיחזור, להגשת דיווחים

יום ד', 25 במרץ 2020

 

המשרד להגנת הסביבה החליט על ביצוע הקלות רגולטוריות, תוך חידוד ההנחיה לתאגידי המיחזור לחתור לעמידה ביעדי המיחזור הנאות הקבועים בחוק, כדי להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור

לנוכח התפשטות נגיף קורונה וההשלכות המשקיות והעסקיות כתוצאה מכך, בחן המשרד להגנת הסביבה את הדרישות המפורטות בחקיקה הסביבתית הנוגעת לנושאי אחריות יצרן מורחבת (חוק הפיקדון, חוק השקיות, חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית) ואת היכולת של יצרנים, יבואנים, קמעונאים ותאגידי מיחזור לעמוד בהן.

בשל יכולת הפעולה המוגבלת והקשיים התזרימיים בימים אלה, המשרד החליט על ביצוע הקלות רגולטוריות לתקופה זו, תוך חידוד ההנחיה לתאגידי המיחזור לחתור לעמידה ביעדי המיחזור הנאות הקבועים בחוק כדי להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור.

חוקי הסביבה המתקדמים מבוססים על מודל אחריות יצרן מורחבת, שלפיו קיימת חובה ליצרנים וליבואנים של מוצרים שונים לממן את האיסוף והמיחזור הנאות של הפסולת שנוצרת מהמוצרים שנמכרים על-ידם מלכתחילה. בחלק מהחוקים הסביבתיים, החובות מבוצעות באמצעות תאגידי המיחזור שזכו ברישיון לפעילותם מהמשרד להגנת הסביבה ובפיקוח אגף אחריות יצרן מורחבת במשרד להגנת הסביבה; בחלק אחר של החוקים, האחריות מוטלת ישירות על היצרנים והיבואנים.

חוק הפיקדון על מכלי משקה, חוק הצמיגים, החוק להסדרת הטיפול באריזות, חוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית ובסוללות וחוק השקיות הם חוקים סביבתיים לטיפול בפסולת המהווה סיכון סביבתי ובריאותי. לפי רגולציה זו על היצרנים והיבואנים של מוצרים אלו, לשאת באחריות המלאה לאיסוף ומיחזור הפסולת שנוצרת באופן ישיר מהמוצרים הנמכרים על ידם.

בתום הבדיקה שבוצעה, ולאחר שהתברר כי הקמעונאים, היצרנים והיבואנים לא יוכלו לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים מהם לאור מצב החירום ויכולת הפעולה המוגבלת, המשרד אישר:

 

• דחיית או ביטול דיווחים המתקבלים בשגרה לרבעון הראשון של השנה.

• דחייה של חודשיים בקבלת דיווחים שנתיים מכלל היצרנים והיבואנים במשק הישראלי שנשלחים למשרד באמצעות תאגידי מיחזור מורשים מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות והחוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית ובסוללות: תאגיד תמיר, תאגיד מאי ותאגיד אקומיוניטי.

• דחייה של הפקדות כספיות של יבואנים ויצרנים באמצעות תאגידי המיחזור לקרנות ייעודיות, דחייה של פעולות פרסום, דחייה של ביצוע סקרי פסולת ייעודיים ודחייה בהגשת תוכניות עבודה.

המשרד להגנת הסביבה לא אישר ליצרנים וליבואנים את בקשתם לדחייה של תשלומים לתאגידי המיחזור לשם איסוף וטיפול בפסולת למיחזור. המשרד הנחה את תאגידי המיחזור להמשיך ולממן את  איסוף הפסולת ברשויות המקומיות ולדאוג ככל הניתן למיונה ולמיחזורה הנאות.

בשבוע שעבר משרד הבריאות הוציא הנחיות שלפיהן, בשל עקרון השמירה על בריאות הציבור, נאסר על רשתות השיווק, הקמעונאות ובתי העסק לקבל אריזות בקבוקים למיחזור לפי חוק הפיקדון. יצוין, כי עוד לפני התפרצות נגיף קורונה, אישר המשרד להגנת הסביבה לרשתות השיווק והקמעונאות, כבכל שנה, שלא לקבל מכלי משקה החייבים בפיקדון מטעמי שמירה על כשרות לחג הפסח - מערב חג הפסח ועד יציאתו. המשמעות היא שבכל מקרה, גם אם תבוטל תקופת החירום, האיסוף והחזר הפיקדון יתחדש רק בסיום חג הפסח.

גם בעת הזו, המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור להמשיך ולהפריד פסולת במקור - ומלבד מכלי המשקה בפיקדון שהומלץ לשמור בינתיים בבית, במקומות סגורים.