תוצאות משאל SoftNews - מהי שיטת הלמידה המועדפת

יום ג', 10 במרץ 2020

תוצאות מפתיעות  במשאל SfotNews לגבי שיטות הלמידה המועדפות בתקופה של תקשוב, רשתות חברתיות ומידע עשיר באינטרנט. יש הרואים את הלמידה בבית הספר כמיותרת.

רוב מכריע של כ-63 אחוז תומך בפיצול הלמידה כאשר חלקה יעשה מהבית. כרבע  רואים את בית הספר כמיותר...כ-13 אחוז מהמשיבים רוצים להמשיך במצב הלמידה הקים.