הודעות לעיתונות - כבדהו וחשדהו

יום א', 15 באפריל 2018

הודעה לעיתונות:

"אנו מצויים בהאטה זמנית במכירות ובעסקים"...