סרטון חיי אסיר בקורונה

יום ד', 15 באפריל 2020

 

סדר יום של חיי אסיר  במגפת הקורונה

מוזמנות הצעות נוספות 

ללחוץ ולצפות

https://www.youtube.com/watch?v=KNS_IMbJMpw