שיטפון האסירים בישראל

יום ב', 24 בספטמבר 2018
 
הסקר הבינלאומי בשיתUף ארגון OECD

The Spectator Index

‏מביא נתון לא מחמיא לגבי מספר האסירים בבתי הסוהר בישראל
בחישוב לפי מספר אסירים ל-100 אלף תושבים 
 
People in prison per 100,000 of population, 2017.
 
US: 666
Israel: 265
Turkey: 254
Chile: 237
Czech Republic: 216
Estonia: 213
NZ: 210
Poland: 196
Mexico: 192
Australia: 162
England & Wales: 145
Spain: 130
Canada: 114
France: 101
Italy: 93
Germany: 76
Japan: 45