שיא ישראלי בבתי סוהר

יום ה', 17 בינואר 2019
The Spectator Index
מביא נתוני ה-OECD
שישראל המפגרת לרעה בתחומים השוואתיים בבריאות, חינוך , ומדדי שוויון "מצליחה" ...בבתי סוהר 
‏(לפני תורכיה)
 
@spectatorindex
 
People in prison per 100,000 of population, 2017.
 
US: 666
Israel: 265
Turkey: 254
Chile: 237
Czech Republic: 216
Estonia: 213
NZ: 210
Poland: 196
Mexico: 192
Australia: 162
England & Wales: 145
Spain: 130
Canada: 114
France: 101
Italy: 93
Germany: 76
Japan: 45
 
(OECD)