ישראל במקום לא מכובד במספר האסירים

יום ג', 7 באוגוסט 2018

מידע לא מחמיא על מצב בתי הסוהר/אסירים בישראל לעומת ארצות אחרות 

 
    
 

The Spectator Index

People in prison per 100,000 of population, 2017.
 
US: 666
Israel: 265
Turkey: 254
Chile: 237
Czech Republic: 216
Estonia: 213
NZ: 210
Poland: 196
Mexico: 192
Australia: 162
England & Wales: 145
Spain: 130
Canada: 114
France: 101
Italy: 93
Germany: 76
Japan: 45