מחאה נגד תוכנית הממשלה להפריט את להבה

יום א', 19 בנובמבר 2017

 

פעילים רבים בענפי ההי-טק מוחים במכתב לראש הממשלה נגד הכוונה להפריט את השירות הלאומי הזה.

 

במכתב נאמר:

 אנו פונים אליך כמוצא אחרון בשל בעיות אקוטיות בהפעלת תוכנית להב"ה )לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית(, תוכנית לאומית חברתית מצליחה שהוקמה בהחלטת ממשלה ושלך, כבוד ראש הממשלה, יש חלק משמעותי בייסודה. הבעיה הראשונה היא ההפרטה הצפויה. על אף דברי שר המדע ואנשיו שלא צפויה כל הפרטה ללהב"ה, הרי שדי בקריאת מכרז אוריינות דיגיטלית שפורסם ע"י משרד המדע והטכנולוגיה ביולי ש"ז, כדי להבין ששלב ב' שלו (שאמור לחול כשנה מתחילת שלב א'( יעביר את 30 מרכזי להב"ה הקיימים לאחריות מלאה של הספק שיזכה במכרז ) בניגוד למצב הקיים שבו מופרט רק כח האדם).

המשמעות היא הפרטה, הפיכת התוכנית הלאומית המצליחה, בעלת הרגישות החברתיתהנוגעת בחייהם של אנשי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ובמיוחד של אנשי הקבוצות המוחלשות ביותר שבה, המתנה שתושבי הפריפריה מקבלים מהמדינה ומהרשות המקומית מזה כ-15 שנה, וכך בדיוק הם רואים את להב"ה – למיזם עסקי קר הרואה במספרי תלמידים ומספרי קורסים את חזות הכל.

תוכנית כמו להב"ה, שאינה פרוייקט קצר מועד אלא בשר מבשרה של הממשלה וחלק בלתי נפרד מחזונה של הממשלה לצמצם פערים בין הפריפריה למרכז, בכל ההיבטים – היתה צריכה להיות בתוך הממשלה ולא להיות מוצאת החוצה, להפרטה, לגורם כלשהו, אולי עסקי ואולי לא )אין כל מניעה מגורם עסקי להשתתף במכרז(.

הבעיה השנייה היא המכרז עצמו. המכרז הינו פוגעני ורשלני, הוא פוגע בתקנים, בתכנים, בקבוצות מוחלשות, בהיקפי הפעילות, בכל היבטי הפעילות של תוכנית להב"ה. להלן גישה למסמך המרכז חלק מהנקודות הבעייתיות במכרז:.

חשוב גם לציין בהקשר זה שהרשויות שבהן יוקמו המרכזים החדשים )בשלב א' של המכרז( תקבלנה "מוצר" נחות משמעותית לעומת "המוצר" שמקבלות רשויות מקומיות שבהן קיים כיום מרכז להב"ה:. פחות תקנים, רמת הדרכה נמוכה יותר, התעלמות מצרכים של אוכלוסיות מוחלשות ושל מגזרים כגון המגזר החרדי.

הבעיה השלישית היא הייבוש המתקיים כיום. בניגוד לדברים הנאמרים ע"י אנשי משרד המדעאין שדרוג של הציוד, המרכזים אינם פועלים כסדרם, מאז חודש ינואר 2017 יש הקפאה של כ"א כך שהתקן של כל עובד שעוזב – נשאר לא מאוייש. אנו עומדים כרגע על %48 תקני הדרכה לא מאויישים)!!!(. רכש לא יציב, תשתיות, מנויים לאתרי תוכן, תוכנות וציוד מתכלה אינם נרכשים באופן סדיר, בוודאי אינם משודרגים.

לדברי אנשי משרד המדע הקפאת כח האדם הינה בהוראת החשכ"ל במשרד האוצר."

הערת העורך: כרגיל, ההאשמות מגולגלות כאן מגורם ממשלתי אחד לאחר – והלהב"ה גוססת.