פיגור בהשקעות ציבוריות

יום ב', 30 בדצמבר 2019

רמת ההשקעות הציבוריות בישראל היא  2 אחוז מהתוצר, פחות ממחצית ההשקעה במדינות המושוות ששם הרמה היא  –  8.3    אחוז  תוצר.

זאת בזמן שקצב גידול האוכלוסייה בישראל הוא   8.1     בשנה בשנה ואילו במדינות הסמן הוא    6.0 אחוז בלבד.

נתונים אלו מעידים כי הפערים בגורמי הייצור במשק גדלים ויגדלו כל עוד לא יתרחש שינוי משמעותי במדיניות הממשלה ביחס לכל אחד מהגורמים שצוינו.

על אף חומרתן המתמשכת של הבעיות החברתיות שישראל ניצבת מולן בשנתיים האחרונות, בהן העוני והיקף הנזקקים לשירותים חברתיים, ההוצאה החברתית – שעומדת על כ-17.5% מהתמ"ג – לא גדלה, ונותרה נמוכה יותר מבמדינות רווחה אחרות. יתר על כן, תקופה זו התאפיינה בהיעדר יוזמות למדיניות חברתית חדשה בתחום הביטחון הסוציאלי ובפעילות המשרדים החברתיים.

בבדיקה לפי הכנסה פנויה ישראל מובילה בראש הדירוג (ביחד עם ארה"ב) עם 18% בהשוואה ל-12% במדינות רווחה אחרות. ניכר כי מערכות המיסוי והביטחון הסוציאלי של ישראל מחלצות אנשים מעוני ומצמצמות את תחולת העוני במידה פחותה מאשר במרבית מדינות ה-OECDהאחרות.