לאן הולך המשק

יום ג', 9 ביוני 2020
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת תחזית מעודכנת וריכוז דעות מנהלים לגבי המצב הכלכלה (הגרוע) של המשק.
 
תעשייה
ענפי התעשייה מסווגים ל-4 ענפי טכנולוגיה ראשיים.
מאי 2020 (הווה)
 
בשאלת מצבה הכלכלי של התעשיה  במאי (הווה), למרות שהמשק נמצא בתהליכי חזרה לשגרה, מאזן הנטו המשיך לרדת מתחילת השנה, ועומד על 3.6, לעומת 4.4 באפריל. אך עם זאת, נתון חיובי במאזן זה מעיד שישנם יותר מנהלים שדיווחו שמצבם הכלכלי טוב או טוב מאוד באופן כללי מאשר מנהלים שדיווחו על מצב כלכלי רע או רע מאוד.
 
 ישנו שוני משמעותי בין הטכנולוגיות השונות, בעוד שמאזן זה חיובי עבור עסקים המסווגים בטכנולוגיה עלית ומעורבת עלית (28.1 ו-5.1 בהתאמה), עבור עסקים המסווגים בטכנולוגיה מעורבת מסורתית ומסורתית מאזן הנטו הינו שלילי (5.8- ו-11.3- בהתאמה).
 
סיכום אפריל 2020 לעומת מרס (עבר)
 
חודש אפריל מאופיין בשיא ההגבלות שהושתו על המגזר העסקי ולכן בכלל הענפים שאלת העבר מראה על ירידה חדה במאזן לעומת חודש מרס.
מאזן היקף המכירות הינו שלילי וממשיך במגמת הרעה, ועומד על (39.8-) לעומת (16.3-) בחודש קודם, מאזן זה דומה בארבעת הטכנולוגיות בתעשייה.
מאזן היקף התעסוקה בתעשייה עדיין שלילי, אם כי מגמת הירידה החדה שנצפתה בחודש הקודם לא נמשכה, והמאזן עומד כעת על (23.0-) לעומת (22.2-) בחודש הקודם. בנתון זה ישנו שוני משמעותי בין הטכנולוגיות השונות. בעוד בתעשייה עלית מאזן זה הוא (9.5-) בלבד, בענפי הטכנולוגיה המסורתית מאזן זה עומד על כ-(29.5-).
 
ציפיות המנהלים לחודש יוני
בציפיות המנהלים בענפי התעשייה לפעילות  (בייצור/תעסוקה) לחודש יוני  חל גידול משמעותי (בהשוואה לציפיות על חודש מאי) דבר שמעיד על כך שהמנהלים צופים שמגבלות נוספות יוסרו בזמן הקרוב.
 
מסחר קמעונאי
 
ענף המסחר הקמעונאי כולל בתוכו פעילות כלכלית מגוונת שחלק מהעוסקים בה נפגעו באופן דרמטי מההגבלות בעוד שחלק מהענפי משנה בענף זה הגדילו את הפעילות.
מאי 2020 (הווה)
אם כי מאזן מצב החברות בהווה (חודש מאי) עדיין שלילי (5.4-) חל שיפור לעומת מאזן אפריל, שעמד על כ-(20.1-).
ציפיות המנהלים לחודש יוני
בציפיות העסקים עבור חודש יוני בנושא המכירות והזמנות מספקים יש שיפור משמעותי, והמאזן כעת הוא חיובי (15.9 ו- 1.3 בהתאמה). בעוד שבציפיות להיקף התעסוקה ביוני המאזן עדיין שלילי.