הלמ"ס: שינויים ברכישות הצרכנים נוכח מגיפת הקורונה

יום ב', 1 במרץ 2021

 

כיצד משפיעה מגיפת הקורונה על התנהגות הצרכנים. מחקר של הלמ"ס מצביע על מגמות ירידה מדאיגות:

בניתוח מגמה: 

בקבוצת המזון והמשקאות (כולל שירותי אוכל) - נרשמה עלייה של %6.2 בשלושת החודשים נובמבר 2020-ינואר 2021 ,לאחר עלייה של %4.7 בשלושת החודשים אוגוסט -אוקטובר 2020.
בקבוצת מחשבים ותוכנה - נרשמה עלייה של %6.12 בשלושת החודשים נובמבר 2020-ינואר 2021 ,לאחר עלייה של %8.23 בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2020.
בקבוצת ציוד ושירותי תקשורת - בשלושת החודשים נובמבר 2020-ינואר 2021 נרשמה עלייה של %5.12 במגמה בחישוב שנתי, לאחר עלייה של %3.11 בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2020.
 

ינואר 2021 לעומת דצמבר 2020

 
-ירידה של  אחוז %2.8 בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי
-ירידה של %2.5 ברכישות מוצרים ושירותים אחרים
- ירידה של %7.0 ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל)
- ירידה של %2.30 ברכישות מוצרי תעשייה
 
 
ינואר 2021 לעומת ינואר 2020
 
- ירידה של %3.4 בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי
- עלייה של %4.7 ברכישות מוצרים ושירותים אחרים
- עלייה של %4.6 ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל)
- ירידה של %1.27 ברכישות מוצרי תעשייה
- ירידה של %0.16 ברכישות שירותים