הגשת בקשות במסלול עזר-טק

יום ב', 15 באפריל 2019

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

תאריך אחרון להגשה 

15/05/2019

 

מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לבין קרנות הביטוח הלאומי, מטרתו לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

תיאור הקול הקורא 

לטכנולוגיה מסייעת (assistive technology) יש פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות ובאפשרותם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים, כמו גם להשתלב ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד. מטרת מסלול הטבה זה היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים

פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

קרנות הביטוח הלאומי הן קרנות ממשלתיות המיועדות לצמצום פערים חברתיים וטיפוח, העצמה ושיפור איכות החיים של אוכלוסיות במצבי סיכון. רשות החדשנות מופקדת על פיתוח, חיזוק והובלת החדשנות הישראלית כמנוף לשגשוג כלכלי. 

פתרונות טכנולוגיים לצורך מסלול ההטבה, משמעם כל אחד מאלה: מוצר חדש, שיפור מוצר קיים או הוספת טכנולוגיות קיימות למוצרים קיימים.

אוכלוסייה עם מוגבלות הגדרתה קבוצה עם מוגבלות ובכלל זה לקות פיזית, נפשית, שכלית או קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודה באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים, ואשר היקף הקבוצה אינו עולה על 5% מכלל האוכלוסייה בישראל.

גובה המענק:

המענק המקסימלי: 900,000 שקל לתקופה של עד 12 חודשים. אחוזי תמיכה:

 • עמותות - 85% מהתקציב המאושר
 • חברה שהתאגדה לפני פחות מ-5 שנים - 65% מהתקציב המאושר
 • חברה מעל 5 שנים - 30%, 40% 50% מהתקציב המאושר, כפי שתקבע הוועדה הבוחנת בעת אישור הבקשה
   

אמות המידה לבחינת הבקשות:

 • מידת התרומה לאוכלוסיית היעד
 • העומק הטכנולוגי
 • ניסיון התאגיד עם צרכי האוכלוסייה
 • רקע היזם/ת וצוות הפיתוח
 • המודל העסקי (כולל נגישות במחיר לקהל היעד בישראל)
 • גודל השוק
   

מועד ההגשה האחרון לקול הקורא: 15/5/2019

לפרטים נוספים על התוכנית והגשת בקשות: https://innovationisrael.org.il/program/2814
 

רשימת התחומים המועדפים:

ראיה:

 • עזרים ללקויי ראייה 
 • מכשור לקריאה וכתיבה
 • כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה
 • מערכות לניווט וירטואל

ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה

 • עזרי ניידות
 • מערכת הינע ותמיכה
 • מערכות הושבה ומנחים
 • טכנולוגיה מסייעת מושתלת
 • התאמות לבית ומקום עבודה
 • פתרונות לתחבורה
 • אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית

קוגניציה, למידה וחינוך

 • טכנולוגיות המסייעות בהנגשה קוגניטיבית (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו-דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכו')
 • איתור מוקדם של קשיי למידה
 • טכנולוגיה מסייעת לשילוב במערכת החינוך ובכיתה, כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית ועניין.

תקשורת

 • תקשורת תומכת וחליפית
 • עזרי דיבור, שמיעה ותקשורת, כתיבה ועזרי הקלדה
 • מערכות התרעה לכבדי שמיעה, אופטימיזציה של זיהוי קולי
 • כלים המאפשרים הבעת רעיונות, רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים
 • ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פולשניים.

נופש, ספורט ופנאי

 • פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים
 • פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר
 • פתרונות לאינטראקציה חברתית
 • פתרונות לפנאי ושיפור ביצועים בספורט
 • פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות.

בריאות וטיפול

 • פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי
 • טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת
 • מניעת ירידה הדרגתית בתפקוד.