מהו גיל הפרישה מעבודה לנשים

יום ג', 3 במרץ 2020

הנושא של פרישה לגמלאות מעבודה של גברים ונשים הוא עתה במוקד המחלוקת בנושאי חברה וכלכלה.

בצרפת - בה מציעה הממשלה עתה רפורמה בתחום זה - הגיעו הוויכוחים  עד לידי מהומות.

להלן נתונים על גיל הפרישה המקובל לנשים:

נתוני  The Spectator Index
 
Retirement age for women
 
Greece: 67
Norway: 67
US: 66
Netherlands: 65.75
Italy: 65.6
Australia: 65.5
Germany: 65.4
France: 65.3
Mexico: 65
UK: 63.5
Israel: 63
Japan: 62
Brazil: 60
India: 60
South Korea: 60
Turkey: 58
Indonesia: 58
Russia: 55
Saudi Arabia: 55
China: 50