נסיגה בולטת במשק הישראלי

יום ג', 26 במאי 2020

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ובנק ישראל "מתחרים" זה בזה בתחזיות שחרות לגבי הקורה והצפוי במשק הישראלי.

הלמ"ס פרסמה רשמית תמנות מצב מדאיגה אף יותר מזו שמציג בנק ישראל, שלעיתים יש סתירה בין המלצותיו לטווח מיידי וארוך יותר  

לפי הלמ"ס התוצר הכללי צנח ברבעון הראשון ב-7%. ובולטת הנסיגה בתוצר העסקי, שירד בשיעור חד עוד יותר של 9.1%.

ועוד נתונים מדאיגים:

ההתפתחות השלילית של הרבעון הראשון של שנת 2020 הושפעה באופן ישיר ממשבר הקורונה ונקיטת
הצעדים של הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף שגרמה להאטת הפעילות במשק. בנוסף, הירידה החדה ביבוא מכוניות הנוסעים (המיסים על היבוא הם חלק מהתמ"ג) העצימה את הירידה בתמ"ג לעומת הרבעון הרביעי של 2019 .
 
הרבעון הראשון של שנת 2020 לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2019 (שינוי בחישוב שנתי)
 
= ירידה של %6.4 בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא
= ירידה של %1.9 בתמ"ג העסקי
= ירידה של %3.20 בהוצאה לצריכה פרטית (למעט מוצרים בני-קיימה שבהם חלה ירידה של %7.14)
= ירידה של %3.17 בהשקעות בנכסים קבועים
= יציבות ביצוא סחורות ושירותים למעט יהלומים וחברות הזנק (ירידה של %5.0)
= ירידה של %3.10 בהוצאה לצריכה ציבורית
= ירידה של %5.27 ביבוא הסחורות והשירותים

זוהי למעשה הפעם הראשונה  לפרסום רשמי של המצב הרע במשק כאשר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לראשונה נתונים רשמיים המתארים את גודל הנזק הכלכלי שגרמו צעדי ההכלה שננקטו נגד הקורונה.

כאמור:  התמ"ג, או התוצר, צנח ביותר מ-7% ברבעון הראשון של 2020 לעמת הרבעון האחרון של 2019. הירידה בתוצר – המוגדר כערך הכלכלי הכולל של כל הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח מדינת ישראל - היא החדה ביותר מאז 1995. לפי הלמ"ס, מדובר בירידה חדה יותר מזו של המשבר הפיננסי הגדול של 2008?2009 וגם מזו של 2002-2003, שבהן הכה במשק שילוב של משבר הדוט קום החריף והאינתיפאדה השנייה.

 

עפ זאת אנליסטים מציינים כי בצמיחה השלילית אכן עומדת בישראל על מספר היסטורי, אך מדובר בירידה סבירה יחסית בהשוואה לשאר הכלכלות המפותחות.

מדינות כמו שוודיה, יפן וארה"ב נפגעו בשיעור פחות משמעותי אך מדינות כמו ספרד, איטליה וצרפת ראו את התוצר שלהן צונח בשיעור דו?ספרתי, שהגיע גם לקידומת של 20% במקרה של הצרפתים והספרדים. בהקשר זה, כמה כלכלנים ששוחחו עם "כלכליסט" מבקשים להזכיר כי ירידה רבעונית של 7% עקבית עם תחזית של ירידה שנתית של 3.3% בתוצר, לפי סקר בלומברג שמבוסס על 14 תחזיות של המוסדות הכלכלים הבכירים בעולם.